Üdvözöljük a Tatai Bartók Béla Óvodában !

"A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak" /Goethe/

Ha szülőként olyan óvodát keres, ahol gyermeke megtanul egy közösség értékes tagjává válni úgy, hogy közben egyénisége is kibontakozhat, akkor jó helyen jár!

Egy gyermek legmeghatározóbb közege a család. Innen hozza az első mintákat, ahol elfogadva és biztonságban érzi magát. Itt kapja meg “gyökereinek” az alapját, amely egy életen át elkíséri. Három éves kor körül bekerül az óvodába, ahol új kihívások várják. Szeretnénk biztonságot, elfogadást, szeretetet adni és megtanítani gyermekét arra, hogy hogyan érezze jól magát élete első közösségében és hogyan tanulja meg egyéniségét kifejezni, megmutatni.

A boldogsághoz, a “jól vagyok” érzéshez a személyes sikereken át vezet az út. Fontos, számunkra, hogy minél több olyan élethelyzetben, tevékenységben próbálhassa ki magát gyermeke, amelyben megerősödhet és átélheti az “én erre is képes vagyok” érzését. A próbálkozások, az esetleges tévedések, nehézségek, akár kudarcok, éppen olyan fontosak, mint a sikerek. Itt tapasztalja meg gyermeke azt, hogy a problémákon hogyan lehet túljutni, így válik értékes tapasztalattá egy-egy nehéz helyzet. 

Célunk az, hogy gyermeke önálló személyként és egy közösség tagjaként is megtalálja a boldogságát.

Galéria

Pedagógiánk

1. Vegyes csoportok

Az eltérő életkorú gyermekek közössége egy-, a családhoz hasonló közeget biztosít a gyermekeknek. Természetes és elfogadott lesz az eltérő képességek jelenléte az óvodai élet minden tevékenysége során. Az életkorra jellemző utánzásos tanulásra rengeteg lehetőség adódik, gyermek-gyermek, és gyermek-felnőtt viszonylatában egyaránt. A gyermekközösségben érték lesz a másik elfogadása, a versengés helyett a segítő, elfogadó magatartás válik jellemzővé. A jól szervezett csoportokban olyan közegben tanulhat, élhet, tevékenykedhet gyermeke, amelyben fejlődése a legoptimálisabban biztosított.

2. Projekt módszer

  • a játékba integrált tanulás
  • a gyermekek egyéni képességei szerinti fejlődés tiszteletben tartása
  • tevékenységeken, tapasztaláson keresztül tanít
  • meghagyja a tévedés lehetőségét
  • épít a gyermekekben meglévő kreativitásra
  • fontos az együtt gondolkodás, együtt dolgozás
  • a gyermek számára is érthető, kézzel fogható célok megvalósítására törekszik és ezáltal juttat tapasztalatokhoz, élményekhez
  • teret adunk a gyermekeknek a témaválasztásban-, és a célhoz vezető úton az önálló ötletek egyéni, vagy csoportos megvalósításához
  • igyekszünk őket útkeresővé nevelni, gondolkodjanak, próbálkozzanak!
  • a családok, a szülők segíthetik a csoport téma-feldolgozását (ötletekkel, eszközökkel, élményekkel), így a projektek feldolgozásának, valamint gyermekük óvodai életének részeseivé válnak 

SNI

Sajátos nevelési igényű gyermekek befogadó intézménye vagyunk!

Pedagógiai programunk sajátosságai, a vegyes csoport, az itt dolgozó óvodapedagógusok, dajkák gyermekekbe vetett hite és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel való szoros együttműködés teszi lehetővé, hogy olyan gyermekeket is neveljünk és oktassunk, akik különleges bánásmódot igényelnek.

Tehetséggondozás

Ének-zene: Rece-fice tehetséggondozó csoport

Mozgás: Virgonc magoncok tehetséggondozó csoport

Vizuális ábrázolás: Ákom-bákom tehetséggondozó csoport

INPP

A nagycsoportos, iskolába készülő gyermekeknek felajánlott mozgásfejlesztő foglalkozás, amely segíti a teskép fejlődését és segíti azon reflexek megszilárdítását, amely a későbbi, jó iskolai teljesítmény alapja.

Az INPP-ről bővebben itt olvashat!

Mozgás

A mozgás kiemelt helyet foglal el az óvoda életében.

Tudjuk, hogy a gyermek életének legalapvetőbb lételeme a mozgás, amelyen át tapasztalatot, információt szerez az őt körülvevő világról, önmagáról, önmaga és környezete kapcsolatáról. Sajnos – a mai számítógépes, tabletes, TV-s, autós világunkban –  a gyermekek közel nem jutnak annyi, és olyan minőségű mozgásos élményhez, tapasztalathoz, amely az előző nemzedékeknél még természetes volt. Ezt a hiányt igyekszik pótolni a mindennapos testnevelés (30 perc), melyet lehetőség szerint a szabad levegőn (rossz idő esetén az óvoda saját tornatermében), tudatosan irányított, ám játékos formában tartunk. A legfontosabb célunk az, hogy gyermeke örömét lelje e tevékenységben, hiszen az által fejlődik legjobban, amit örömmel végez.

Tatai Bartók Béla Óvoda © 2019-2021 | Minden jog fenntartva
+36 (34) 380 972 | 2890 Tata, Bartók u. 7/A.