"A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak" /Goethe/

Aktuális hírek

Felvételi jelentkezés

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy Tata város óvodáiban 2020. április hónapban lehet óvodai felvételre jelentkezni! A pontos dátumot hamarosan közzétesszük! Jelentkezési lapot az óvodákban kérhetnek és adhatnak be a Szülők.

Nyílt nap az oviban

Tisztelt Szülők! 2020. áprilisban ismét nyílt nappal várjuk az érdeklődőket! A pontos dátumot hamarosan közzétesszük!

Nyári ügyelet

A dolgozó szülők gyermekeinek a nyári zárva tartás alatt az alábbi két óvoda tart ügyeletet: 2020. 07. 27 - 2020. 08. 09.: Juniorka Alapítványi Óvoda / 2020. 08. 10 - 2020. 08. 21.: Tatai Bartók Béla Óvoda

Az óvodai körzetek jegyzéke, valamint a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek felvételét biztosító óvodák adatai megtalálhatók Tata Város honlapján, valamint a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.
Óvodánk kötelező felvételi körzetét itt találja.

A beíratáshoz szükséges:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a szülő személyi igazolványa, lakcímét igazoló hatósági igazolás
• a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolás vagy személyi lap
• a gyermek TAJ kártyája
• sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény.

A gyermekek felvételéről az óvodavezető dönt.
A felvételről 2020. május 16-ig kapnak értesítést a Szülők.
Az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel fordulhat a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni! A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Óvodánkhoz tartozó körzetek

A-G

Ady Endre utca 1-37 

Ady Endre utca 2-40

Agostyáni utca 1-37

Agostyáni utca 2-40

Alkotmány utca

Almási utca

Bacsó Béla u. 1-7/A

Bacsó Béla u. 2-22

Bajcsy-Zsilinszki utca

Bárány utca

Bartók Béla utca

Bem József utca

Damjanich utca

Diósi Határ dűlő (volt Naszályi út tanya)

Dobos dűlő (volt Naszályi út tanya)

Dobroszláv Lajos utca

Egres dűlő (volt Naszályi út tanya)

Eper dűlő (volt Naszályi út tanya)

Garzul dűlő (volt Naszályi út tanya)

G-L

Gárdonyi Géza utca

Gombkötő utca

Görgey Artúr utca

Gurgyali dűlő (volt Naszályi út tanya)

Gurgyal alja dűlő (volt Naszályi út tanya)

Gurgyal föle dűlő (volt Naszályi út tanya)

Henzer dűlő (volt Naszályi út tanya)

Hajdú utca

Jókai utca

Kazinczy utca

Káposzta-völgyi közép dűlő (volt Naszályi út tanya)

Kereszti dűlő (volt Naszályi út tanya)

Komáromi utca: 23-

Komáromi utca: 26-

Kölcsey utca

Közép dűlő (volt Naszályi utca)

Látó-hegyi dűlő (volt Naszályi út tanya)

Lovassy László utca

M-S

Malom utca

Mélyúti dűlő (volt Naszályi út tanya)

Május 1. út 1-31

Május 1. út 2-22

Málna dűlő (volt Naszályi út tanya)

Mikszáth Kálmán utca

Mikecsi dűlő (volt Naszályi út tanya)

Miskei dűlő (volt Naszályi út tanya)

Munkás utca

Művész utca

Naspolya dűlő (volt Naszályi út tanya)

Naszályi határ dűlő (volt Naszályi út tanya)

Naszályi út

Országgyűlés tér

Petőfi Sándor utca

Piactér

Révai utca

Ribizli dűlő (volt Naszályi út tanya)

Somogyi Béla utca

S-Z

Stransky János utca

Szamóca dűlő (volt Naszályi út tanya)

Szeder dűlő (Naszályi út tanya)

Tárkányi Lajos utca

Tevesz dűlő (volt Naszályi út tanya)

Tímár utca

Tivold köz

Tópart utca

Tóvárosi korzó

Új út 1-15.

Új út 8-38.

Új út 40. (patakok köze)

Újréti utca

Újvilág utca

Varga dűlő (volt Naszályi út tanya)

Várkapu utca

Vágó utca

Váralja utca

Vörösmarty utca

Zilahy György utca

Kapcsolat

Cím: 2890, Tata, Bartók u. 9.
Telefon: +36 (34) 380 972

Bartók ovi © 2019-2020 | Minden jog fenntartva

2890 Tata, Bartók u. 9.