Niglás Edit - óvodapedagógus

„A gyermekeink akkor tanulják meg a szeretetet, amikor alanyi jogon érzik, hogy szeretve vannak, és nem csak a különleges teljesítményeikért, hanem pusztán önmagukért is szerethetők!” (Simon András)


Az óvónői munkát hivatásomnak tekintem és mindent megteszek azért, hogy folyamatosan fejlődjek emberileg és szakmailag is. Az elmúlt években számos olyan képzésen vettem részt, amely segített ebben és a tanultakat munkámba is sikeresen beépíthetem.
1991-ben Forrai Kati nénivel személyesen találkozhattam egy óvodai ének-zene módszertani továbbképzésen, ami nagy hatással volt rám. Énekelni mindig is nagyon szerettem és szeretek a mai napig. Most is az ének- zene, énekes játék áll hozzám a legközelebb, 2012-től az óvoda zenei tehetséggondozó csoportját vezetem.
1999-ben ismertem meg a projekt módszert és tartom ma is a leghasznosabbnak az óvodában.
Pedagógiai hitvallásom középpontjában az áll, hogy a gyermeki személyiség kibontakoztatásához elengedhetetlen a feltétel nélküli elfogadás, az a nevelési attitűd, amely a szereteten alapul, ami biztonságot nyújt a gyermekeknek a harmonikus, egészséges fejlődéshez.
Hiszem és vallom:
– hogy az óvodáskor a felszabadult, felhőtlen, örömteli játék időszaka
– hogy a szabad játék és a tudatos tervszerű munka a gyermekek személyiségének, képességeinek kibontakoztatását, fejlődését eredményezi
– hogy az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek harmonikus fejlődését, ennek alapvető feltétele a családdal való jó kapcsolat kialakítása, az együttműködés
– hogy a kreatív gondolkodású, cselekvésre kész, nyitott, a tudásvágy igényével rendelkező gyermekek neveléséhez felelősségteljes pedagógiai munka szükséges
– hogy a hátrányos helyzetű, és sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, befogadása a normál gyermekközösségbe, megalapozza a későbbiekben a társadalomba való integrációt
– hogy a humor fontos a mindennapokban és segít a szeretetkapcsolat kialakításában
– hogy az óvodáskor a zenei képesség, a zenei tehetség szempontjából is meghatározó jelentőségű